niedziela, 10 listopada 2013

Opole wg. Wernera

Opole w połowie XVIII wieku. 
Rys. F. B. Werner.

Opolski ratusz w połowie XVIII wieku.
Rys. F. B. Werner.

Klasztor minorytów w połowie XVIII wieku.
Rys. F. B. Werner.

Klasztor dominikanów w połowie XVIII wieku.
Rys. F. B. Werner.

Klasztor jezuitów w połowie XVIII wieku.
Rys. F. B. Werner.