piątek, 27 grudnia 2013

Katowice na starej fotografii - cz. III.

Katowice ok. 1872 r. Dzisiejsza ul. Warszawska, budynek hotelu "Welts"
(w pobliżu Rynku). fot. L. Lamche.

Katowice ok. 1872 r. Willa Grundmanna (nieistniejący budynek 
na rogu dzisiejszych ulic Warszawskiej i Bankowej). Fot. L. Lamche.

Katowice ok. 1872 r. Dzisiejsza ul. Warszawska, 
fragment zabudowy. Fot. L. Lamche. 

 Katowice ok. 1872 r.Widok dzisiejszej ul. Młyńskiej ze skrzyżowania 
z ul. Pocztową. Fot. L. Lamche.

czwartek, 5 grudnia 2013

W 15 rocznicę ...

Obchody w Piekarach Śląskich 15 rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski.
Grupy harcerzy zebrane pod Kopcem Wyzwolenia
w trakcie uroczystości (5 maja 1937 r.).


 Grupy harcerzy zebrane pod Kopcem Wyzwolenia
w trakcie uroczystości.


 Wojewoda śląski Michał Grażyński przemawia
do harcerzy biorących udział w uroczystości.


 Poczty sztandarowe harcerskich hufców żenskich
ze Śląska podczas defilady.


Pamiątkowy kamień umieszczony na Kopcu Wyzwolenia usypanego w latach 1932-1937 z inicjatywy byłego dowódcy rozbarskiego batalionu powstańczego Jana Lortza i sekretarza Związku Powstańców Śląskich Stanisława Mastalerza.