środa, 27 lutego 2013

Wieże i baszty Paczkowa.

Mur obronny z basztą. Na drugim planie wieża 
Bramy Wrocławskiej (lata 30-te XX wieku).

Wieża Bramy Kłodzkiej (lata 30-te XX wieku).

Mur obronny i baszty (lata 30-te XX wieku).

Wieża przy kościele Św. Jana ewangelisty
(lata 30-te XX wieku).

Kazimierz I Opolski

Pieczęć Kazimierza I Opolskiego z 1226 r. Kazimierz I opolski (ur. między 1178 a 1180[1], zm. 13 maja 1230) – książę opolsko-raciborski w latach 1211-1230 z dynastii Piastów.
Kazimierz I opolski był jedynym synem Mieszka Plątonogiego i Ludmiły pochodzącej najprawdopodobniej z Czech. Śmierć ojca w 1211 zastała Kazimierza z pewnością w pełni przygotowanego do przejęcia władzy. Zaskakujące jest, że ponad trzydziestoletni książę był prawdopodobnie jeszcze wtedy kawalerem. Nie wiemy kiedy dokładnie się ożenił, jednakże z faktu małoletności synów w latach trzydziestych XIII stulecia można wnosić, że stało się to już po śmierci ojca. Równie tajemnicza jest także osoba małżonki Kazimierza – została nią bliżej nieznana Wiola (prawdopodobnie córka bułgarskiego cara). Jej osobę łączy się z domniemanym uczestnictwem Kazimierza w V krucjacie, z której miał wracać właśnie przez terytorium bułgarskie.
Kazimierz początkowo należał do obozu juniorów (Leszek Biały, Konrad mazowiecki, Władysław Odonic) przeciwstawiających się bezkompromisowej polityce Władysława Laskonogiego i Henryka Brodatego. Wyrażało się to przede wszystkim poprzez współpracę z hierarchią kościelną, zwłaszcza z biskupem wrocławskim Wawrzyńcem (np. w 1215 na zjeździe w Wolborzu Kazimierz nadał Kościołowi wielki immunitet, dzięki któremu stworzył podwaliny na wpół niezależnego państewka biskupów wrocławskich w Ujeździe). Szeroka współpraca księcia opolsko-raciborskiego z Kościołem miała również zapewnić bezpieczeństwo przed rewizjonizmem sąsiadów (tylko rdzeń księstwa z Raciborzem był w miarę bezpieczny, bowiem do Opola pretensje mógł w każdej chwili wysunąć Henryk Brodaty, zaś do wschodnich rubieży państwa z Siewierzem, Bytomiem i Oświęcimiem książęta krakowscy).
Wobec wzrostu potęgi księcia śląskiego Henryka Brodatego w latach dwudziestych XIII wieku pozycja geopolityczna Kazimierza zaczęła się coraz bardziej komplikować. Książę podjął wówczas jedyną możliwą decyzję – ścisłej współpracy z księciem śląskim. Treści układu wówczas zawartego nie znamy, ale z pewnością podczas nieudanej wyprawy Henryka Brodatego na Kraków w 1225 posiłkowały go oddziały z Raciborza i Opola. Fakt ten poświadcza obecność emigrantów politycznych z Małopolski – Gryfitów po 1225 w księstwie opolsko-raciborskim. Pomoc, jaką okazał im Kazimierz, musiała być nietuzinkowa, skoro Klemens Gryfita wziął na siebie część kosztów budowy murów miejskich w Opolu. Sojusz z Henrykiem Brodatym przyniósł zresztą i nabytek terytorialny – w 1227 w wyniku zamieszania po śmierci Leszka Białego Kazimierz przyłączył do księstwa nadgraniczny gród w Czeladzi. Nie był to jednak nabytek trwały.
Innym ważnym przejawem rządów Kazimierza było sprowadzanie wzorem Henryka Brodatego osadników niemieckich. Proces ten nie rozwinął się jednak do takich rozmiarów, jak na Dolnym Śląsku. Rozpoczął także proces lokacji miast na prawie niemieckim (pierwszym był biskupi Ujazd w 1222), co wymiernie przyczyniło się do rozwoju gospodarczego księstwa.
Śmierć zaskoczyła Kazimierza 13 maja 1230 (choć istnieją też historycy, którzy dopuszczają datę o rok wcześniejszą). Został pochowany w ufundowanym hojnie przez siebie klasztorze norbertanek w podopolskich Czarnowąsach. Z małżeństwa z Wiolą pozostawił czwórkę nieletnich dzieci – dwóch synów: Mieszka i Władysława, późniejszych książąt opolskich, oraz dwie córki: Więcesławę (została zakonnicą w Czarnowąsach) i Eufrozynę (małżonka Kazimierza I kujawskiego, a po jego śmierci Mściwoja II). Po śmierci Kazimierza opiekę nad żoną i dziećmi księcia przejął Henryk Brodaty.wtorek, 26 lutego 2013

Pułkownik Stanisław KalabińskiStanisław Jan Kalabiński (23 października 1890 w Sosnowcu, 15 sierpnia 1941 w Radomiu) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego. W sierpniu 1939 mianowany został dowódcą 55 Dywizji Piechoty (Rezerwowej) i dowodził nią w kampanii wrześniowej (dywizja walczyła w składzie Grupy Operacyjnej "Śląsk", Armii „Kraków”). Dowodząc dywizją przechodzi szlak bojowy od Mikołowa na Górnym Śląsku do okolic Tomaszowa Lubelskiego. W dniu 19 września 1939 w okolicy miejscowości Ulów z grupą około 300 żołnierzy po zaciętej walce przebił się przez okrążające wojska niemieckie, a po wyjściu nakazał rozejść się żołnierzom.
Następnie udaje się do Warszawy, gdzie w listopadzie 1939 został aresztowany i 25 listopada wywieziony do oflagu IX C Rotenburg an der Fulda. Tam w dniu 12 kwietnia 1940 został zatrzymany pod zarzutem "wymordowania w dniu 9 września 1939 roku w Stopnicy bezbronnego oddziału" (orkiestry 15 Pułku Pancernego) i osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald. W obozie był torturowany. Próbowano zmusić go do przyznania się, że wydał rozkaz rozstrzeliwania niemieckiej ludności cywilnej na Górnym Śląsku. Pomimo tortur odmówił podpisania stosownego oświadczenia. 25 czerwca 1941 został przewieziony do więzienia w Radomiu. 15 sierpnia tego roku został skreślony z listy więźniów, wydany Gestapo i zamordowany. Egzekucja wykonana została w nieznanych bliżej okolicznościach, prawdopodobnie w Firleju.

niedziela, 24 lutego 2013

Policja Województwa Śląskiego

Posterunek Policji Województwa Śląskiego w Murckach. 
Od lewej funkcjonariusze: Kluska, Cycoń i Krajewski.

Policja Województwa Śląskiego rozpoczęła swoją służbę w czerwcu 1922 roku.Jej pierwszym komendantem był płk. Stanisław Młodnicki. Jako ostatni pełnił tą funkcję podinspektor Józef Żółtaszek. W 1922 roku Policja Śląska liczyła 100 oficerów, 207 funkcjonariuszy służby śledczej, 2527 funkcjonariuszy mundurowy, 136 urzędników. W 1938 roku stan osoby wynosił: 61 oficerów, 228 funkcjonariuszy służby śledczej, 2085 mundurowych. W 1938 roku, po zajęciu Śląska Zaolziańskiego stan policji Województwa Śląskiego zwiększył się o 608 etatów. Funkcjonariusze Policji Śląskiej nosili munduru w kroju i barwach polskiej Policji Państwowej. Wyróżniali się piastowskim orłem na czapkach oraz innym wzorem odznak służbowych.
Do 1938 roku na służbie zginęło 33 funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. 

 

 Obchody Święta Niepodległości w Katowicach (11 listopada 1936 r.). 
Oddział policji w mundurach paradnych podczas defilady.


Uroczyste obchody Święta Policjanta Śląskiego w Katowicach (10 listopada 1938 r.). Funkcjonariusze policji przed grobem Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności. Widoczny m.in.: zastępca głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego podinspektor Józef Jeziorski (1. z lewej). Uroczystości pogrzebowe w Katowicach posterunkowego policji śląskiej 
Wiktora Szwagla zamordowanego przez dywersanta niemieckiego 
na przejściu granicznym Szarlej (sierpień 1938 r.).

  
Pod koniec sierpnia i na początku września 1939 roku funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego brali czynny udział w obronie nadgranicznych miejscowości i zakładów przemysłowych przed niemiecką dywersją. Walczyli min. w bitwie o kopalnię "Michał" w Michałkowicach. W nocy z 2 na 3 września śląscy policjanci na rozkaz dowództwa Wojska Polskiego (któremu podlegali z chwilą wybuchu wojny) wycofali się na wschód. Dołączyli tam do oddziałów wojskowych oraz KOP-u i kontynuowali walkę. Po 17 września funkcjonariusze Policji Śląskiej, wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną lub NKWD byli rozstrzeliwani na miejscu. Ocalałych zgromadzono w obozie w Ostaszkowie. Od kwietnia do maja 1940 roku przetrzymywani tam funkcjonariusze Policji Śląskiej i Policji Państwowej zostali wymordowani przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer). Ich ciała pogrzebano w rejonie Miednoje. 
Funkcjonariusze, którym udało się w przeżyć wojnę po powrocie na Górny Śląsk wstępowali do Milicji Obywatelskiej, bardzo chętnie przyjmowani jako dobrze wyszkoleni i doświadczeni. W 1950 roku byłych śląskich policjantów, jak również przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej zwolnione ze służby.Inspektor Józef Żółtaszek - ostatni komendant 
Policji Województwa Śląskiego.


-------------------------------------------

sobota, 23 lutego 2013

Mieszko I Laskonogi

Mieszko I Laskonogi. Rys. Sz. Kobyliński.

Mieszko I Plątonogi (ur. 1131-1146, zm. 16 maja 1211) – od 1163 formalny współrządca Śląska, od 1172 książę raciborski , od 1201 opolski, od 1210 krakowski. Mieszko był drugim pod względem starszeństwa synem księcia polskiego Władysława II Wygnańca i Agnieszki z austriackiego rodu Babenbergów.
W historiografii zwany też jest Plątonogim, co wydaje się nieprawidłowym tłumaczeniem oryginalnego przydomka. 
Jan Długosz pisał o Mieszku:  "Wysoki, o miłym wyglądzie, samym wejrzeniem zyskiwał sobie sympatię [tych], którzy go widywali. Wytrwały w walce, wychowany i wykształcony od dzieciństwa, a raczej od niemowlęctwa w Niemczech, zaprawiony w turniejach, górował nad wszystkimi układnymi obyczajami. Wysłuchiwał bardzo chętnie i bronił ubogich, uciśnionych, wdowy i sieroty".----------------------------------- Księstwo Opolsko-Raciborskie pod rządami Mieszka I Laskonogiego
w latach 1202-1211 (żółty kolor).