sobota, 16 lutego 2013

73 (Górnośląski) Pułk Piechoty

Ćwiczenia 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty dla Wyższej Szkoły Wojennej. 
Z prawej przemawia gen. Józef Zając.

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/67795:1/4270a0a15ea0cd153f62411481bce398/ 

73 Pułk Piechoty (73 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.
Sformowany jako 1 Pułk Rezerwowy Wojsk Wielkopolskich z samorzutnych kompanii strzeleckich: bukowskiej, szamotulskiej, wolsztyńskiej i kościańskiej. Pod dowództwem kpt. Kazimierza Zenktellera (późniejszego podpułkownika) uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. 26 I 1920 został przemianowany na 155 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Obowiązki dowódcy objął kpt. Jan Namysł. Jako 155 pp brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920. Toczył boje nad Autą (rzeka), Dzisną oraz pod Grodnem. Najcięższą bitwę stoczył 23 VII 1920 pod Indurą.
Po reorganizacji Wojska Polskiego, 155 pp został w marcu 1921 przemianowany na 73 Pułk Piechoty. Dowódcą został ppłk Erwin Kossowski. 20 VI 1922 nastąpiło przeniesienie pułku na Górny Śląsk.
Pułk stacjonował w garnizonie Katowice (II batalion w Oświęcimiu, batalion zapasowy w Szczakowej). Jednostka zajmowała budynki przy ulicy Koszarowej nieopodal centrum Katowic. Swoje święto pułkowe obchodziła corocznie w dniu 23 lipca – w rocznicę bitwy pod Indurą z okresu wojny polsko-bolszewickiej. W tych dniach odbywały się zwyczajowe defilady ulicami Katowic oraz uroczystości na dziedzińcu koszarowym połączone z wręczaniem odznaki pułkowej i innych żołnierskich wyróżnień.

Strona 73 Pułku na Wikipedii 


Święto 73 (Górnośląskiego) Pułku Piechoty w Katowicach (lipiec 1938 r.). 
Płk Piotr Sosialuk na czele defilady.   
Orkiestra 73 Górnośląskiego Pułku Piechoty podczas występu w Katowicach.


Oddziały 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty powracają do Katowic z manewrów. 
Defilują żołnierze 73 Pułku Piechoty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz