niedziela, 17 lutego 2013

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe

Budowa Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach (wrzesień 1929 r.).Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (Śl.TZN, Śląskie) – średnia szkoła techniczna mieszcząca się w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 26. We wrześniu 1928 rozpoczęto budowę gmachu przy ulicy Zygmunta Krasińskiego, o kubaturze 172 tys. metrów sześciennych, która trwała 3 lata, zarazem likwidując szkołę mechaniczną i hutniczą w Chorzowie i przenosząc jej personel do nowo wybudowanego budynku "Śląskich". Na uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego przybył wojewoda śląski Michał Grażyński i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. inż. Ignacy Mościcki. Personelowi szkoły nadano zaszczytny tytuł Śląskich Funkcjonariuszy Wojewódzkich. 
Wielkość szkoły powodowała, że była drugą co do wielkości szkołą tego typu w Europie, o niespotykanym wyposażeniu, oryginalnych pracowniach, z własną halą hutniczą z piecem odlewniczym i siłownią produkującą prąd elektryczny dla okolicznej dzielnicy. Gmach nazywano „pałacem techników”. W założeniach, po pewnym czasie miała się przekształcić w Politechnikę Śląską. Szkoła zainaugurowała swoją działalność 30 marca roku szkolnego 1930-31. Poświęcenia gmachu Śl.TZN dokonał 21 października 1933 r. ordynariusz Diecezji Katowickiej ks. biskup Stanisław Adamski, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego oraz marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego Wolnego. Na 180 wolnych miejsc (których planowano więcej) zgłosiło się 560 kandydatów. Przed wojną w murach szkoły w ciągu 4 lat kształcili się technicy mechanicy, elektrotechnicy, technicy budowlani, drogowi i chemicy. Znajdowała się tam czteroletnia szkoła administracji kolejowej i przemysłowej, dwu- i trzyletnia szkoła mistrzów maszynowych, elektrotechnicznych, budowlanych, drogowych, koksowniczych, gazowniczych, hutniczych i laborantów chemicznych. 
Zgromadzenie w jednej szkole kilku typów specjalizacji dawało możliwość obrania jednolitego kierunku wychowawczego, pełnego doboru grona nauczycielskiego oraz lepszego wyposażenia sal, pracowni i warsztatów, które mogły służyć kilku wydziałom. W tamtym okresie nauka w Śląskich była płatna, zaś cena ustalana była przez rozporządzenie wojewody śląskiego. Dla techników mechaników i elektryków opłata administracyjna wynosiła 96 zł, zaś dla techników chemików 106 zł. Opłata była półroczna. Mimo to młodzież przybywała licznie, nawet spoza województwa.
W czasie wojny w gmachu ŚTZN działała niemiecka szkoła inżynieryjna. Od 1945 roku Śląskie Zakłady wznowiły swoją pracę, kontynuując ją do dnia dzisiejszego.

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (1931 r.). Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach. 
Główna hala obrabiarek w warsztatach mechanicznych.


---------------------------


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz