środa, 19 marca 2014

Chorzów na starej fotografii - cz. I

Królewska Huta (Chorzów) - Rynek w 1913 r.

Królewska Huta (Chorzów)  - widok na dworzec kolejowy w 1913 r.

Królewska Huta (Chorzów) - widok na dawną ul. Parkową (obecnie 
J. H. Dąbrowskiego)  oraz willę w Parku Hutniczym (1913 r.).

Królewska Huta (Chorzów) - widok na ulicę Katowicką w 1913 r. 
Z prawej strony Hotel "Graf Reden" (obecnie Teatr Rozrywki).

Królewska Huta (Chorzów) - widok na ówczesną ul. Wolności (d. Cesarska) 
od strony obecnego skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego (1913 r.).