poniedziałek, 8 lipca 2013

Archiwalia Plebiscytu i III Powstania Śląskiego

Odezwa plebiscytowa wzywająca całe polskie społeczeństwo 
do ofiarności na rzecz Górnego Śląska.

Odezwa z okresu III powstania śląskiego wzywająca Ślązaków 
do wzięcia udziału w wiecu protestacyjnym dnia 8 maja.

 Plakat z odezwą dowódcy Powstania.


 Rozporządzenie dowództwa Powstania 
w sprawie zdania broni cywilnej.

Górnośląskie pejzaże Ernsta Knippla - cz. II

Kanał Kłodnicki w Kędzierzynie Koźlu (ok. 1840 r.).
Rys. E. Knippel.

 Ozimek ok. 1840 r. 
Rys. E. Knippel.

Huta w Sławęcicach ok. 1840 r.
Rys. E. Knippel.

Huta w Wełnowcu ok. 1840 r.
Rys. E. Knippel.