poniedziałek, 8 lipca 2013

Górnośląskie pejzaże Ernsta Knippla - cz. II

Kanał Kłodnicki w Kędzierzynie Koźlu (ok. 1840 r.).
Rys. E. Knippel.

 Ozimek ok. 1840 r. 
Rys. E. Knippel.

Huta w Sławęcicach ok. 1840 r.
Rys. E. Knippel.

Huta w Wełnowcu ok. 1840 r.
Rys. E. Knippel.

1 komentarz: