niedziela, 24 lutego 2013

Policja Województwa Śląskiego

Posterunek Policji Województwa Śląskiego w Murckach. 
Od lewej funkcjonariusze: Kluska, Cycoń i Krajewski.

Policja Województwa Śląskiego rozpoczęła swoją służbę w czerwcu 1922 roku.Jej pierwszym komendantem był płk. Stanisław Młodnicki. Jako ostatni pełnił tą funkcję podinspektor Józef Żółtaszek. W 1922 roku Policja Śląska liczyła 100 oficerów, 207 funkcjonariuszy służby śledczej, 2527 funkcjonariuszy mundurowy, 136 urzędników. W 1938 roku stan osoby wynosił: 61 oficerów, 228 funkcjonariuszy służby śledczej, 2085 mundurowych. W 1938 roku, po zajęciu Śląska Zaolziańskiego stan policji Województwa Śląskiego zwiększył się o 608 etatów. Funkcjonariusze Policji Śląskiej nosili munduru w kroju i barwach polskiej Policji Państwowej. Wyróżniali się piastowskim orłem na czapkach oraz innym wzorem odznak służbowych.
Do 1938 roku na służbie zginęło 33 funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego. 

 

 Obchody Święta Niepodległości w Katowicach (11 listopada 1936 r.). 
Oddział policji w mundurach paradnych podczas defilady.


Uroczyste obchody Święta Policjanta Śląskiego w Katowicach (10 listopada 1938 r.). Funkcjonariusze policji przed grobem Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności. Widoczny m.in.: zastępca głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego podinspektor Józef Jeziorski (1. z lewej). Uroczystości pogrzebowe w Katowicach posterunkowego policji śląskiej 
Wiktora Szwagla zamordowanego przez dywersanta niemieckiego 
na przejściu granicznym Szarlej (sierpień 1938 r.).

  
Pod koniec sierpnia i na początku września 1939 roku funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego brali czynny udział w obronie nadgranicznych miejscowości i zakładów przemysłowych przed niemiecką dywersją. Walczyli min. w bitwie o kopalnię "Michał" w Michałkowicach. W nocy z 2 na 3 września śląscy policjanci na rozkaz dowództwa Wojska Polskiego (któremu podlegali z chwilą wybuchu wojny) wycofali się na wschód. Dołączyli tam do oddziałów wojskowych oraz KOP-u i kontynuowali walkę. Po 17 września funkcjonariusze Policji Śląskiej, wzięci do niewoli przez Armię Czerwoną lub NKWD byli rozstrzeliwani na miejscu. Ocalałych zgromadzono w obozie w Ostaszkowie. Od kwietnia do maja 1940 roku przetrzymywani tam funkcjonariusze Policji Śląskiej i Policji Państwowej zostali wymordowani przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer). Ich ciała pogrzebano w rejonie Miednoje. 
Funkcjonariusze, którym udało się w przeżyć wojnę po powrocie na Górny Śląsk wstępowali do Milicji Obywatelskiej, bardzo chętnie przyjmowani jako dobrze wyszkoleni i doświadczeni. W 1950 roku byłych śląskich policjantów, jak również przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej zwolnione ze służby.Inspektor Józef Żółtaszek - ostatni komendant 
Policji Województwa Śląskiego.


-------------------------------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz