niedziela, 3 marca 2013

Józefa Bramowska

Senator Józefa Bramowska w stroju regionalnym.


Józefa Bramowska urodziła się 10 marca 1860 w  Żyglinie (pow. Tarnowskie Góry). Zmarła 24 października 1942, również w Żyglinie. Pochowana na tamtejszym cmentarzu. Jej ojcem był Piotr Batsch, miejscowy rolnik, a matką Barbara z d. Przybyłek. Po ukończeniu szkoły powszechnej wyszła za mąż za Piotra Bramowskiego. Dochowali się 5 synów.
W 1909 roku założyła Towarzystwo Kobiet w Żyglinie. Jego oficjalnym celem była działalność dobroczynna. W praktyce Towarzystwo propagowała czytelnictwo polskich gazet i książek, oraz poznawanie polskiej kultury i historii. W 1914 roku, została aresztowana za wygłoszenie patriotycznej mowy na wiecu kobiet polskich w Bytomiu, gdzie występowała jako przedstawicielka Żyglina.
Po zakończeniu I Wojny Światowej reaktywowała Towarzystwo Kobiet, tym razem pod nazwą Towarzystwa Polek. Tworzyła struktury tej organizacji we wszystkich miejscowościach powiatu tarnogórskiego. W 1920 roku była organizatorką i przewodniczącą pierwszego powiatowego Zjazdu Polek w Tarnowskich Górach. Rok później jako delegatka powiatu tarnogórskiego uczestniczyła w Sejmiku Towarzystwa Polek w Gliwicach.  
Za swoją działalność na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski Józefa Bramowska została aresztowana w 1919 roku i osadzona w więzieniu w Tarnowskich Górach. Była też jednym z najaktywniejszych działaczy polskiej akcji plebiscytowej, przez co kilkakrotnie stała się celem napadów niemieckich bojówek. W trakcie przygotowań do III Powstania w żyglińskim domu Bramowskich znajdował się magazyn broni.
W okresie międzywojennym Józefa Bramowska nadal czynnie działała w organizacjach kobiecych. Została min. wybrana do Zarządu Głównego Towarzystwa Polek. Od 1928 roku pełniła również funkcję Przewodniczącej Kobiet Śląska. W tym samym roku została wybrana do Senatu Rzeczypospolitej. Kolejny raz otrzymała mandat w 1935 r.
Dzięki swojej aktywności i wielkiemu doświadczeniu była postacią znaną wśród aktywistek ruchów kobiecych w zachodniej Europie (zwłaszcza we Francji). Przewodnicząca I Posiedzenia Kobiet we wschodniej Francji, Markiza de Loys - Chandieu tak pisała w posłaniu przesłanym  Pani Senator J. Bramowskiej:
"My, kobiety alzackie dziękujemy Pani Bramowskiej za jej wyrazy sympatii i za jej pouczenia, będące wynikiem długoletniego doświadczenia. Słowa jej przyszły do nas w chwili, gdy podjęłyśmy się wielkiego wysiłku, by zgromadzić wszyskie kobiety wschodniej Francji celem zorganizowania dnia kobiet dla zdobycia cywilnych i politycznych praw dla kobiety. Obyśmy mogly, idąc za przykładem wielkiej Polski walczyć bez załamania się o prawa kobiet i Ojczyzny!"
Mimo podeszłego wieku senator Bramowska była osobą niezwykle aktywną, czynnie uczestniczącą w wielu ważnych wydarzeniach. Za swoją działalność została odznaczona min. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po niemieckiej agresji na Polskę w połowie września 1939 roku znalazła się we Lwowie, gdzie po wejściu Armii Radzieckiej ukryła wszystkie swoje dokumenty. 29 września powróciła do Żyglina, chociaż znajdowała się na niemieckiej liście proskrypcyjnej polskich działaczy. Od wywiezienia do obozu koncentracyjnego uratował ją podeszły wiek i zły stan zdrowia. Józefa Bramowska zmarła w Żyglinie 24 października 1942 r. Pochowano ją na miejscowym cmentarzu. 

Obchody w Katowicach w 15 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego (2 maja 1936 r.). Weterani powstania styczniowego przybyli na uroczystości. Widoczni m.in.: Maria Fabianowska (stoi w środku z kwiatami), Adam Wojciechowski (2. z lewej). W stroju regionalnym senator Józefa Bramowska.


----------------------------------------------------


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz